title picture not avalibleOdhad hodnoty nehnuteľností a znalecké posudky na:Lehota na vypracovanie znaleckého posudku je 10 až 21 dní od obhliadky nehnuteľnosti, v závislosti od typu a zložitosti nehnuteľnosti a dostupnosti podkladov klienta.


Dokumenty potrebné k vypracovaniu posudku:

Byt

Rodinný dom