title picture not avalibleZákon č. 382/2004 Z.z.

Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(znenie zákona č. 382/2004 Z.z. nájdete TU)Vyhláška č. 492/2004 Z.z.

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

(znenie vyhlášky č. 492/2004 Z.z. nájdete TU)Vyhláška č. 107/2016 Z.z.

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(znenie vyhlášky č. 107/2016 Z.z. nájdete TU)Vyhláška č. 256/2016 Z.z.

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(znenie vyhlášky č. 256/2016 Z.z. nájdete TU)