title picture not avalibleSúdny znalec Ing. Ivana Ondrejková


Som znalkyňa v odbore 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Zameriavam sa na región Šaľa a okolité obce, Galanta a okolité obce, Sereď.

stamp picture not avalible
SKOHMaZ picture not avalible